Praktijkinformatie – Tandzorg Ulft – Ulft

Praktijkinformatie

De naam TandZorg Ulft geeft onze voornaamste doelstelling weer, namelijk de tandheelkundige zorg voor uw gebit. Wij willen er samen met u voor zorgen dat u een mooi gebit heeft dat geen klachten oplevert en waarmee u uw gehele leven kunt doen. Wij gaan ervan uit dat uzelf hieraan uw steentje bijdraagt door uw gebit dagelijks goed te poetsen en snoepen en het suikergebruik in voedsel en (fris)dranken zoveel mogelijk te beperken. Mochten er zich toch problemen voordoen dan streven wij er naar om deze op een zo eenvoudig en goed mogelijke manier op te lossen, waarbij wij ook voor de toekomst kunnen beschikken over zoveel mogelijk behandeloplossingen.

In onze praktijk behandelen wij elke leeftijdsgroep: van jonge kinderen tot ouderen. Onze assistentes hebben speciale nascholingscursussen gevolgd en assisteren bij een groot gedeelte van de preventieve zorg.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

In onze praktijk kunt u terecht voor alle tandheelkundige behandelingen zoals vullingen, esthetische tandheelkunde, kronen, bruggen en protheses. Ook preventieve zorg vinden wij erg belangrijk. Onze preventie-assistentes ondersteunen ons hierin.

Voor sommige behandelingen werken wij samen met collega specialisten, zoals implantologen, orthodontisten en kaakchirurgen.